Rounded Rectangle: © Ymke Oerlemans, 2012

Log in op Facebook om een reactie achter te laten of om deze pagina te ‘liken’.

Reageer

Blog van het kleine meisje in de grote stad

Nooit te oud om te leren

Naar mijn mening is onderwijs de basis van civilizatie. Als je geen goed onderwijs systeem hebt, hoe kun je dan verwachten dat de huidige jeugd goede leiders worden in de toekomst? Feitelijk zou dus elk ontwikkeld, westers land een goed onderwijs systeem moeten hebben en velen zien de Verenigde Staten als een voorloper op dat gebied. Maar zoals ik de afgelopen weken geleerd heb is dat niet helemaal het geval.

Tijdens mijn stage in Ghana ben ik steeds meer gaan geloven in de kracht van onderwijs. De mogelijkheid tot goed onderwijs is precies datgene wat een land ontwikkeld maakt en wat het begin is van gelijke kansen en rechten. Het verschil tussen een land als Ghana en Nederland is dat in Ghana niet iedereen toegang heeft tot goed onderwijs. In sommige regio’s is er simpelweg geen school en in andere zijn de scholen overvol, wat leidt tot een slechtere kwaliteit van onderwijs. Daarbij komt nog kijken dat de kinderen van rijke ouders naar privé scholen kunnen omdat hun ouders dat kunnen betalen. Dit vergroot de ongelijkheid. Het komt eigenlijk neer op het volgende: de armen en onopgeleiden zijn gedoemd zo te blijven. Nederland zorgt voor goed onderwijs voor iedereen. Ouders zijn wettelijk verplicht hun kinderen naar school te sturen en in principe heeft iedereen de kans om een diploma te halen en daarmee de kans op een baan.

Men zou denken dat de Verenigde Staten een soortgelijk onderwijs systeem zou hebben, waar iedereen de kans heeft op goed onderwijs. En met de wereldwijd bekende universiteiten als Harvard en Yale, was het mijn idee dat Amerika een van de beste onderwijs systemen ter wereld zou moeten hebben. Maar dat blijkt toch een beetje anders in elkaar te zitten.

Natuurlijk, sommige van de beste scholen zijn gevestigd in Amerika en in theorie kan iedereen aan deze scholen onderwijs volgen. Is het niet met steun van de ouders danwel met een scholarschip van de overheid. De realiteit is echter anders. De Verenigde Staten heeft een systeem van publieke en privé scholen. De privé scholen zijn erg duur en opereren onafhankelijk van de overheid. Men kan alleen op een dergelijke school komen wanneer men het geld heeft om ervoor te betalen. Deze scholen hoeven zich niet aan dezelfde standaard te houden als publieke scholen. Publieke scholen zijn toegankelijk voor iedereen en krijgen overheidsgelden. Daardoor worden de leerlingen, leraren en scholen afgerekend op hun resultaten. Het is voor scholen bijna onmogelijk om betere resultaten te krijgen aangezien het niveau van de leerlingen afhandelijke is van de buurt waarin de school gevestigd is. Leerlingen kunnen niet zomaar een school kiezen, het hangt af van de buurt waarin je woont naar welke school je gaat. Bijvoorbeeld, wanneer een school gevestigd is in een buurt met veel immigranten met taal problemen, is het moeilijk om een betere beoordeling te krijgen aangezien de leerlingen niet zo hoog kunnen scoren op de nationale testen.

De buurt waarin je ouders leven lijkt de kwaliteit van je onderwijs te bepalen. Dat lijkt mij allemaal wat oneerlijk. De Amerikanen hebben dan misschien wel geen monarchie en zijn tegen het verkrijgen van geld en status door erfenis, maar hun onderwijs systeem  lijkt toch echt die richting op te gaan. Om zeker te zijn van toegang tot een goede school hoef je niet per se intelligent te zijn, je moet gewoon geluk hebben dat je in een rijke familie bent geboren.